Politica de confidențialitate

Politica privind protecția datelor

SCOPUL POLITICII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

infinilink își ia pe deplin angajamentul de a respecta legile aplicabile privind protecția datelor, deoarece considerăm că asigurarea protecției datelor reprezintă baza unor relații de afaceri de încredere.

Încercăm întotdeauna să fim în conformitate cu toate prevederile – promovăm auditurile, certificările și furnizăm măsuri de protecție contractuale standard în domeniu.

Această Politică privind protecția datelor asigură nivelul de protecție a datelor recomandat de către Regulamentul Uniunii Europene privind protecția datelor și oferă una dintre condițiile cadru necesare pentru transmiterea transfrontalieră a datelor.

Această Politică privind protecția datelor are la bază principiile fundamentale acceptate la nivel global privind protecția datelor.

Cea mai recentă versiune a Politicii privind protecția datelor poate fi consultată cu informațiile privind confidențialitatea datelor pe site-ul web infinilink la adresa: infinilink.com

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Trebuie să colectăm și să folosim (pentru a prelucra) anumite tipuri de informații (date cu caracter personal) care se referă la persoanele (persoanele vizate) cu care venim în contact pentru a ne desfășura activitatea.

Avem convingerea că în momentul în care prelucrăm datele cu caracter personal drepturile individuale trebuie protejate, prin urmare, toate datele cu caracter personal trebuie colectate și prelucrate în mod legal și echitabil.

Prin urmare, considerăm și suntem de acord că datele cu caracter personal trebuie să fie:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în relație cu persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”)
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu mai fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitarea scopului”)
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în relație cu scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”);
 4. exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitatea datelor”);
 5. trebuie să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate numai pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective („limitarea timpului de păstrare”).
 6. prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, folosind măsuri tehnice sau organizatorice adecvate („integritate și confidențialitate”).

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Pentru ca prelucrarea să fie conformă, trebuie să ne asigurăm că există cel puțin un motiv legitim pentru prelucrare (colectarea, utilizarea, gestionarea sau divulgarea) datelor cu caracter personal. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau RGPD) un astfel de motiv ar putea fi:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a putea acționa la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.

Vă rugăm să rețineți faptul că în anumite circumstanțe nu este necesar consimțământul prealabil. Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor)

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Acestea sunt modalitățile principale în care colectăm datele dvs. cu caracter personal:

 1. ne contactați în mod direct prin intermediul site-ului nostru web pentru a ne solicita informații despre serviciile noastre.
 2. participați la campaniile noastre de marketing direct.
 3. am obținut datele dvs. cu caracter personal din alte surse, precum site-uri de social media.

În cazul în care aveți vârsta sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați niciun fel de informații fără acordul părinților sau tutorilor.

Vă rugăm să ne ajutați să vă menținem datele actualizate, informându-ne cu privire la orice modificare a datelor dvs. de contact, deoarece respectăm dreptul dvs. de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete. De asemenea, vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (a). Pentru a vă exercita acest drept, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected].

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL CE POT FI COLECTATE

Pot fi colectate următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 1. nume,
 2. numere de telefon,
 3. adresa de e-mail.

De asemenea, atunci când ne vizitați site-ul web, serverele web recunosc în mod automat denumirea domeniului dvs. și adresa IP. Adresa IP a site-ului care v-a direcționat spre site-ul nostru, versiunea sistemului de operare și, de asemenea, va fi dezvăluit și browser-ul dvs. web ca informație conexă. Însă, toate aceste informații nu se referă direct la dvs., iar pe baza lor nu puteți fi identificat personal, prin urmare nu ar putea fi tratate ca date personale.

CUM PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SIGURANȚĂ

Considerăm că datele cu caracter personal trebuie colectate și tratate în mod corespunzător, prin urmare trebuie să existe măsuri de protecție pentru a ne asigura de acest lucru. Deși nu se poate garanta că transmiterea datelor prin Internet este sigură, ne străduim să menținem măsuri de protecție fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile de protecție a datelor. Folosim măsuri de securitate tehnice și organizaționale, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a vă proteja informațiile personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesului la acestea de către părți terțe. Principalele noastre măsuri de securitate sunt:

 1. acces limitat la datele dvs. în baza principiului „trebuie cunoscute”
 2. transferul datelor doar în formă criptată
 3. sisteme informatice securizate pentru a interzice accesul neautorizat
 4. acces monitorizat în permanență la sistemele informatice pentru a detecta și stopa orice formă de utilizare necorespunzătoare.

DREPTURILE DVS.

Fiecărei persoane vizate îi sunt garantate următoarele drepturi. Solicitările lor trebuie să fie tratate imediat de unitatea responsabilă și nu vă poate aduce niciun dezavantaj.

Dreptul de acces al persoanei vizate: veți avea dreptul de a primi informații din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul de rectificare: veți avea dreptul de a solicita corectarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt incorecte și/sau incomplete.

Dreptul de ștergere: veți avea dreptul, în cazul în care prevederile art. 17 din RGPD au fost respectate, de a solicita ștergerea datelor dvs. Astfel, în conformitate cu prezentul art. 17, de exemplu, puteți solicita ștergerea datelor dvs. în măsura în care aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. Mai mult decât atât, puteți solicita ștergerea acestor date dacă prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului pe care l-ați acordat și pe care apoi l-ați retras.

Dreptul la restricționarea prelucrării: veți avea dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în cazul în care prevederile art. 18 din RGPD au fost respectate. De exemplu, acesta este cazul atunci când contestați corectitudinea datelor dumneavoastră. Pe durata verificării corectitudinii datelor, puteți solicita restricționarea prelucrării.

Dreptul de a vă opune: în cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes superior sau dacă datele dvs. sunt utilizate în scopuri de publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor: în măsura în care prelucrarea datelor este efectuată pe baza unui consimțământ sau a îndeplinirii unui acord contractual și este efectuată, de asemenea, prin utilizarea unui sistem de prelucrare automată, aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, uzual și electronic, dar și de a transfera aceste date către un alt furnizor de servicii de prelucrare a datelor.

Dreptul de anulare: în cazul în care prelucrarea datelor este efectuată pe baza unui consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, cu efect pentru viitor, în orice moment și în mod gratuit, utilizând următoarea adresă: [email protected].

Dreptul de a face sesizări: de asemenea, veți avea dreptul de a face sesizări la o autoritate guvernamentală de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

În viitor, este posibil ca infinilink să dețină birouri în mai multe țări. Sunteți de acord cu faptul că, dacă este necesar, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ar putea fi efectuată pe un server situat într-o altă țară decât țara dvs. de reședință. Este posibil ca aceste țări să aibă legi de protecție a datelor care sunt diferite de legile din țara dvs.

Cu toate acestea, am luat toate măsurile de siguranță adecvate pentru a garanta faptul că datele dvs. personale vor rămâne protejate în conformitate cu această politică de confidențialitate, inclusiv prin utilizarea clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru transferurile de date cu caracter personal între companiile din cadrul grupului, care solicită tuturor acestor companii să protejeze datele cu caracter personal folosind un standard echivalent cu cel solicitat de legislația Uniunii Europene privind protecția datelor.

Module cookie

UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

Site-ul infinilink poate folosi module cookie pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența online. Modulele cookie nu pot fi folosite pentru a porni programe sau pentru a trimite viruși spre computerul dvs. Modulele cookies vă sunt atribuite în mod unic și pot fi citite numai de către un server web din domeniul care v-a emis modulul cookie.

infinilink folosește module cookie pentru a colecta adresa dvs. IP și informații despre navigare. Modulele cookie sunt plasate în calculatorul/dispozitivul dvs. doar dacă vă acordați consimțământul.

Pentru a înregistra și analiza modul în care vizitatorii folosesc site-ul web infinilink, precum și pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor, infinilink colectează detalii despre vizitele dvs. folosind contorizarea Google Analytics. Contorizarea Google Analytics plasează și folosește module cookie care permit infinilink să urmărească traficul de pe site-ul web și interacțiunea utilizatorilor cu site-ul nostru.

Probabil că aveți posibilitatea de a accepta sau de a refuza modulele cookie prin intermediul browser-ului dvs. web. Majoritatea browser-elor Web acceptă automat module cookie, dar, de obicei, puteți modifica setările browser-ului pentru a refuza modulele cookie, dacă doriți să faceți acest lucru. Dacă alegeți să refuzați modulele cookie, este posibil să nu puteți beneficia în totalitate de caracteristicile interactive ale serviciilor infinilink sau ale site-urilor web pe care le vizitați.

Pentru a afla mai multe detalii despre politica privind modulele cookie a infinilink, vă rugăm să vizitați pagina noastră cu politica privind modulele cookie.

Standarde de protecție a datelor

Atunci când vă împărtășiți datele de afaceri sau cele personale, doriți să aveți convingerea că acestea sunt protejate. Solicităm în mod proactiv părților terțe să ne verifice serviciile în raport cu standardele internaționale, cum ar fi standardele ISO, astfel încât să știți cu certitudine că datele dvs. de afaceri, precum și datele personale sunt tratate în mod responsabil.

Acord de prelucrare a datelor

Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, ar putea apărea necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal colectate și prelucrate anterior de către compania dvs. Tipurile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate pot fi toate tipurile de date cu caracter personal ale serviciilor dvs. sau ale afiliaților dvs. sau ale utilizatorilor sau clienților site-ului web și/sau ale utilizatorilor clienților. În acest caz, vom acționa în calitate de procesator sau sub procesator și vom păstra toate datele cu caracter personal strict confidențiale și în deplină conformitate cu reglementările UE. În ceea ce privește acest aspect, vom avea anumite responsabilități și obligații specifice și, pentru a asigura aplicarea acestora, vă vom furniza un Acord special de protecție a datelor și Clauze contractuale standard pentru transferurile de date cu caracter personal recomandate de Comisia Europeană.

Clauza privind protecția datelor cu caracter personal

Credem că marketing-ul creativ reprezintă cheia succesului în afaceri. Practic, acesta este unul dintre motivele pentru care primiți un e-mail de la noi. Cu toate acestea, considerăm și acceptăm faptul că drepturile individuale ale fiecărei persoane trebuie protejate – prin urmare, toate datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate într-un mod legal și echitabil. Pentru a vă demonstra că respectăm pe deplin Regulamentul UE privind protecția datelor, dorim să luați la cunoștință următoarele aspecte:

CARACTERUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost efectuată în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (f) (Interese legitime) din Regulamentul UE nr. 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

În conformitate cu articolul 47 din Preambulul RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct este considerată prelucrare care servește un interes legitim.

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Am obținut datele dvs. cu caracter personal din surse publice, de exemplu site-uri de social media.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PUTEM SĂ COLECTĂM

Pot fi colectate următoarele tipuri de informații personale despre dvs.:

 1. nume,
 2. numere de telefon,
 3. adresa de e-mail.

CUM PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SIGURANȚĂ

Folosim măsuri de securitate tehnice și organizaționale, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesului la acestea de către terți.

DREPTURILE DVS.

Exercitarea următoarelor drepturi trebuie să fie tratată imediat de către unitatea responsabilă și nu vă poate aduce niciun dezavantaj:

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected].

Aveți dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor personale în conformitate cu litera (a) din articolul 17 alineatul (1) litera (a). Pentru a vă exercita acest drept, vă rugăm să ne contactați la adresa: [email protected] și să specificați faptul că doriți să vă exercitați dreptul de a șterge („dreptul de a fi uitat”). Vă vom șterge imediat toate datele dvs. cu caracter personal din baza noastră de date.

Scroll to Top