Serie cybersecurity (6/10): Răspunsul la incidente cybersecurity = Trusa de prim ajutor

La infinilink, credem că răspunsul în domeniul securității cibernetice poate fi comparat cu o urgență medicală – o acțiune rapidă și coordonată este esențială pentru a proteja sănătatea și integritatea rețelei sau sistemului dumneavoastră. La fel ca o echipă medicală, echipa dvs. de răspuns la incidente ar trebui să urmeze un plan structurat și standardizat.

În acest articol: explorăm modalitățile de reacție în materie de securitate cibernetică; care sunt componentele cheie ale unui plan de răspuns la incidente (IRP); fazele de gestionare a incidentelor; exemple reale de răspunsuri și cele mai bune practici pentru a vă asigura că reacția dvs. este cât se poate de eficientă.

Într-un articol anterior am arătat că în general și în medie, timpii de detecție și răspuns în cazul unui atac cibernetic sunt foarte lungi, de ordinul a luni de zile.

zile
necesare în medie pentru a identifica o încălcare a securității (2023)
zile
necesare în medie pentru a pentru a limita breșele de securitate (2023)

Sursa: IBM

Dezvoltarea planului de răspuns la incidente

Planul de răspuns la incidente (IRP/Incident Response Plan) este manualul dvs. de acțiune pentru gestionarea incidentelor de securitate. Acesta asigură un răspuns rapid și eficient, minimizând impactul unei breșe de securitate:

Definiți domeniul de aplicare și obiectivele: Descrieți tipurile și nivelurile de amenințări sau incidente pe care le va acoperi IRP-ul dumneavoastră și stabiliți criteriile de performanță.
Identificați persoanele implicate și rolurile-cheie, ca de exemplu: un coordonator de incidente, un analist, un referent juridic, un coordonator de comunicare etc. și clarificați rolurile și responsabilitățile acestora.
Stabiliți canalele de comunicare: Creați căi de comunicare eficiente pentru raportarea și documentarea amenințărilor și incidentelor, implicând atât părțile interne, cât și cele externe.
Trasați procesul de gestionare a incidentelor: Definiți procedurile de pregătire, identificare, limitare, eradicare, recuperare, analiză și consolidare a securității.
Asigurați-vă instrumentele și resursele necesare: Identificați software-ul, hardware-ul sau serviciile necesare și asigurați-vă că acestea sunt accesibile și utilizabile.
Testați în mod continuu IRP-ul prin simulări pentru a vă asigura că este eficient și eficace.

Fazele de gestionare a incidentelor

Înțelegerea fazelor de gestionare a incidentelor este esențială pentru un răspuns eficient în materie de securitate cibernetică. Iată pe ce ar trebui să vă concentrați:

Vă recomandăm să înființați o echipă de răspuns la incidente și să vă dezvoltați IRP-ul. Pregătiți membrii echipei pentru a gestiona eficient incidentele și desemnați roluri specifice.

Înființați echipa de răspuns la incidente:

 • Desemnați roluri și responsabilități specifice membrilor echipei, inclusiv coordonatorilor de incidente, analiștilor, legăturilor juridice și coordonatorilor de comunicare.
 • Formați și dezvoltați abilități: organizați sesiuni de formare periodice pentru a îmbunătăți competențele și cunoștințele echipei de răspuns la incidente.

Elaborați unui plan de răspuns la incidente (IRP):

 • Definiți procedurile și procesele: IRP presupune documentarea pas cu pas a procedurilor și proceselor care trebuie urmate în timpul răspunsului la incidente.
 • Protocoalele de comunicare și procedurile de escaladare: asigură un răspuns bine coordonat și pregătesc terenul pentru gestionarea eficientă a incidentelor.

Monitorizați traficul din rețea și fiți la curent cu cele mai recente informații privind amenințările pentru a recunoaște rapid eventualele incidente de securitate.

Recunoașteți potențialele incidente de securitate:

 • Monitorizați incidentele: Utilizați instrumente specializate pentru a monitoriza și analiza în permanență traficul de rețea, logurile de sistem și alte surse de date relevante.
 • Informații privind amenințările: Fiți la curent cu informațiile cele mai recente despre amenințări pentru a identifica potențiali indicatori de compromitere.

Evaluați și verificați incidentele:

 • Triajul incidentelor: Realizați evaluări rapide pentru a determina natura și gravitatea incidentelor.
 • Eliminați falsele pozitive: Verificați dacă incidentul este real.

Izolați rapid sistemele afectate pentru a preveni răspândirea amenințărilor. Utilizați tehnici precum izolarea, carantina și blocarea pentru a vă menține rețeaua în siguranță.

 • Izolare: Deconectați sistemele afectate de la rețea, pentru a preveni deplasarea laterală a amenințării.
 • Carantină: Restricționați accesul la zonele afectate pentru a minimiza impactul incidentului.
 • Blocare: Utilizați firewall-uri și liste de control al accesului (ACL) pentru a bloca traficul malițios.

Identificați cauza principală a incidentului, eliminați-o și asigurați-vă că toate urmele amenințării sunt eliminate din sistemele afectate.

 • Software antivirus: Efectuați scanări amănunțite pe sistemele afectate pentru a identifica și elimina programele malware.
 • Instrumente de eliminare a programelor malware: Utilizați instrumente specializate, concepute pentru a detecta și elimina diferite tipuri de malware.
 • Restaurarea: Restaurați sistemele afectate din copii de rezervă curate.

De exemplu: După ce a izolat un sistem infectat, echipa de intervenție utilizează un software antivirus pentru a detecta și elimina malware-ul. Apoi restaurează sistemul dintr-o copie de rezervă curată, asigurându-se că amenințarea este complet eradicată.

Efectuați teste și validări amănunțite pentru a vă asigura că sistemele nu mai au vulnerabilități înainte de a restabili accesul la sistemele afectate. Puneți în aplicare în mod eficient planurile de restabilire a operațiunilor.

 • Testați și verificați: Efectuați teste cuprinzătoare pentru a vă asigura că sistemele restaurate funcționează conform destinației.
 • Validați: Sistemele recuperate trebuie validate pentru a confirma că nu prezintă vulnerabilități.
 • Planuri de restaurare: Puneți în aplicare planurile de recuperare în caz de dezastru și de continuitate a activității, pentru a recupera serviciile și datele esențiale.

De exemplu: Într-un un incident în care malware-ul a fost eradicat, iar sistemele afectate au fost curățate meticulos, echipa de intervenție efectuează o verificare amănunțită pentru a se asigura că sistemele afectate funcționează normal și sunt lipsite de vulnerabilități. Numai după ce această verificare este finalizată, se restabilește accesul angajaților la aceste sisteme, permițând o revenire fără probleme la operațiunile standard.

Cercetați în profunzime incidentul pentru a înțelege originile, impactul și metodele utilizate. Colectați informații și lecții valoroase pentru a vă îmbunătăți răspunsul.

 • Investigarea criminalistică: implică o analiză detaliată privind vectorul de atac, evaluarea amplorii pagubelor și colectarea de dovezi.
 • Analiza cauzelor, pentru a facilita implementarea măsurilor preventive.
 • Documentarea incidentului, a acțiunilor de răspuns întreprinse și a recomandărilor pentru îmbunătățiri viitoare.

De exemplu: Echipa de răspuns a reușit să limiteze, să elimine și să recupereze cu succes un atac malware. Procedează la efectuarea unei analize cuprinzătoare a incidentului și descoperă că malware-ul s-a infiltrat în sistem prin intermediul unui e-mail de phishing: aceasta arată nevoia de îmbunătățire a instruirii angajaților privind recunoașterea și contracararea tentativelor de phishing.

Folosiți informațiile din analiza incidentelor pentru a vă îmbunătăți starea de securitate. Actualizați politicile și procesele, oferiți cursuri de formare și efectuați periodic audituri de securitate și evaluări ale riscurilor.

 • Actualizați periodic politicile și procesele de răspuns la incidente de securitate, pornind de la concluziile din faza de analiză.
 • Programe de formare și conștientizare: realizați sesiuni de formare pentru a educa angajații cu privire la amenințările emergente și la cele mai bune practici în domeniul securității cibernetice.
 • Realizați audituri periodice de securitate și evaluări ale riscurilor, pentru a identifica și corecta eventualele puncte slabe ale sistemului.

De exemplu: Echipa de răspuns analizează un atac ransomware. Pe baza constatărilor, recomandă actualizarea politicii de backup a organizației pentru a asigura un proces de backup mai cuprinzător și mai frecvent, reducând astfel riscul de pierdere a datelor.

Studii de caz

Vulnerabilitate a aplicației web: Equifax

În 2017, Equifax, una dintre cele mai mari agenții de raportare a creditelor din SUA, a suferit o breșă masivă a securității datelor care a expus informațiile personale a 147 de milioane de clienți. Breșa a fost cauzată de o vulnerabilitate a unei aplicații web care nu a fost remediată la timp.

Reacția lentă, lipsa unui IRP și ineficiența măsurilor de izolare, eradicare, recuperare și analiză, au facilitat atacul.

 • Un IRP solid este esențial pentru reacție rapidă.
 • Este nevoie de identificare și dezvăluire în timp util a breșelor.
 • Izolarea și eradicarea eficientă sunt vitale.
 • Analiza și îmbunătățirea amănunțită sporesc securitatea.

Surse:

 1. CSO Online: https://www.csoonline.com/article/567833/equifax-data-breach-faq-what-happened-who-was-affected-what-was-the-impact.html
 2. IT Pro: https://www.itpro.com/security/data-breaches/equifax-fined-pound11-million-over-entirely-preventable-2017-security-breach
 3. BBC: https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-essex-45574163

Atac DDoS: GitHub

În 2018, GitHub, una dintre cele mai mari platforme online pentru dezvoltarea de software și colaborare, s-a confruntat cu un atac masiv de tip DDoS (distributed denial-of-service) care a încerca să le întrerupă serviciile. Atacul a fost lansat cu ajutorul unei tehnici numite amplificare memcached, care exploata servere vulnerabile pentru a amplifica traficul.

Răspunsul rapid al GitHub, precum și identificarea, izolarea, eradicarea și recuperarea eficientă au minimizat impactul.

 • Răspunsurile rapide minimizează impactul.
 • Identificarea și izolarea în timp util sunt esențiale.
 • Sunt necesare eradicarea și recuperarea eficiente.
 • Analiza și îmbunătățirea amănunțită sporesc securitatea.

Surse:

 1. GitHub: https://github.blog/2018-03-01-ddos-incident-report/
 2. WIRED: https://www.wired.com/story/github-ddos-memcached/
 3. The Hacker News: https://thehackernews.com/2018/03/biggest-ddos-attack-github.html

Recomandări pentru îmbunătățirea capacității de răspuns

Răspunsul în domeniul securității cibernetice este un proces în continuă evoluție și există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri:

Simulări pentru testarea periodică a IRP:
— Efectuați scenarii de incidente simulate pentru a evalua eficacitatea și eficiența planului de răspuns la incidente (IRP).
— Identificați domeniile de îmbunătățire pe baza rezultatelor acestor simulări.
— Folosiți testele pentru a instrui și familiariza membrii echipei de răspuns la incidente (IRT) cu rolurile și responsabilitățile lor și pentru a aborda orice lacune sau puncte slabe din IRP.
Colaborați cu alte organizații și schimbați informații privind incidentele:
— Stabiliți relații cu organizații similare privind schimbul de informații și colaborarea în materie de răspuns la incidente.
— Profitați de experiențele și cunoștințele colective ale altor organizații pentru a vă consolida strategiile de răspuns la incidente, pentru a face schimb de informații, resurse sau expertiză și pentru a preveni duplicarea eforturilor sau pentru a coordona acțiunile între diferite părți.
Informați-vă cu privire la amenințările și tendințele în materie de securitate:
— Fiți la curent cu cele mai recente amenințări și tendințe de securitate pentru a identifica potențiali indicatori de compromitere sau noi metode de atac.
— Actualizați în mod regulat politicile și configurațiile de securitate pe baza noilor amenințări sau vulnerabilități.
— Efectuați periodic audituri de securitate și evaluări ale riscurilor pentru a identifica eventualele puncte slabe sau lacune în măsurile de securitate.

***

În domeniul securității cibernetice, răspunsul la atacuri este similar unei urgențe medicale, unde sincronizarea și precizia sunt foarte importante. Identificarea rapidă, izolarea proactivă, eradicarea minuțioasă și recuperarea completă sunt cheile succesului dumneavoastră. Analiza și îmbunătățirea continuă vă vor întări poziția de securitate. Cu o abordare corectă și o echipă dedicată de răspuns la incidente, organizația dumneavoastră va fi pregătită să navigheze incidentele de securitate cibernetică.

***

La infinilink, credem că securitatea cibernetică este un efort continuu, iar menținerea vigilenței este esențială pentru a fi în fața amenințărilor cibernetice. Urmând câțiva pași relativ simpli, și menținând o atitudine activă în materie de securitate, puteți reduce semnificativ riscul de a cădea victimă atacurilor cibernetice.

Pentru orice informații suplimentare privind securitatea cibernetică și serviciile de cybersecurity ale infinilink, vă rugăm să ne contactați sau să accesați pagina web dedicată serviciilor cybersecurity.

Scroll to Top