Studiu de caz

Integrare echipamente de producție legacy în sistem ICT modern

Pentru un client firmă emblematică din România, cu echipamente de producție legacy conectate individual la hardware dedicat, am realizat integrarea într-un sistem ICT modern, funcțional.

Status quo

Clientul nostru, companie emblematică de producție din România, s-a confruntat cu provocări în gestionarea echipamentelor de producție tradiționale, care erau conectate individual la hardware dedicat. Pentru îmbunătățirea operațiunilor, a fost necesară integrarea într-un sistem ICT modern și funcțional, cu optimizarea gradului de monitorizare. De asemenea, a fost nevoie să oferim personalului instruirea necesară pentru a opera noul sistem în mod eficient.

Împreună cu firma-client, am definit următoarele priorități ICT:

  1. Conectarea în rețea a echipamentelor de producție legacy;
  2. Trecerea de la o rețea fragmentată, suboptimală la un sistem integrat de management;
  3. Upgrade-ul sistemului ICT;
  4. Implementarea de noi procese de lucru și comunicații;
  5. Instruirea utilizatorilor cu privire la noul sistem ICT;
  6. Consultanță acordată managementului executiv cu privire la optimizările de sistem ICT;
  7. Responsabilitate completă a infinilink asupra sistemului ICT.

Provocări

1. Conectarea în rețea a echipamentelor de producție legacy, care rulează software specific provenind de la multipli terți vendori industriali: Fiecare furnizor are propriile protocoale și standarde de comunicare, ceea ce poate îngreuna integrarea echipamentelor într-un singur sistem. De aceea, am implementat un middleware personalizat care a eliminat diferențele de comunicare și a permis o integrare perfectă. Această soluție a necesitat cunoștințe detaliate despre protocoale industriale și standarde de comunicare, precum și capacitatea de a dezvolta soluții software personalizate pentru a integra echipamentele vechi în noul sistem.

Rezultat: vizibilitate și control îmbunătățit asupra proceselor, creșterea productivității, reducerea timpilor de nefuncționare și îmbunătățirea controlului calității.

2. Trecerea de la o rețea fragmentată suboptimală la un sistem integrat de management, proiectare și implementare: Rețeaua existentă a firmei-client era suboptimală și fragmentată, ceea ce a făcut dificilă gestionarea, proiectarea și implementarea eficientă a noilor procese. Echipa infinilink a proiectat și a implementat un sistem de management integrat care oferă vizibilitate și control asupra întregii infrastructuri de rețea, reducând complexitatea și fragmentarea sistemului ICT.

Rezultat: îmbunătățirea performanței sistemului, creșterea securității și reducerea costurilor de întreținere.

3. Upgrade-ul sistemului ICT: Modernizarea sistemului a necesitat înlocuirea a multiple elemente hardware și software, integrarea echipamentelor vechi și implementarea de noi sisteme și aplicații. Foarte important a fost ca întregul proces să fie realizat fără a întrerupe operațiunile în curs, cu minimizarea timpului de nefuncționare.

Rezultat: reducerea timpului de nefuncționare, îmbunătățirea gestionării datelor și creșterea productivității.

4. Implementarea de noi procese de lucru și comunicații: Împreună cu clientul, am dezvoltat noi procese care să fie compatibile cu sistemul existent și ușor de adoptat de către personalul firmei-client. Echipa infinilink a lucrat îndeaproape cu personalul clientului pentru a ne asigura că noile procese optimizează eficiența și productivitatea operațiunilor.

Rezultat: creșterea productivității, reducerea erorilor și îmbunătățirea comunicării privind operațiunile între membrii personalului.

5. Instruirea utilizatorilor cu privire la noul sistem ICT: Implementarea cu succes a noului sistem ICT a depins de capacitatea personalului clientului de a-l utiliza. Echipa infinilink a oferit angajaților clientului o instruire cuprinzătoare cu privire la caracteristicile și funcționalitatea noului sistem, precum și asistență la fața locului pentru a ne asigura că personalul poate utiliza sistemul cu încredere și în mod eficient.

Rezultat: creșterea încrederii personalului, reducerea erorilor și creșterea productivității.

6. Consultanță acordată managementului executiv cu privire la optimizările de sistem ICT: Echipa infinilink a identificat zonele ICT cu impact asupra proceselor de afaceri ale clientului, care au nevoie de optimizare. Oferim recomandări concrete conducerii executive a firmei-client, care duc la îmbunătățirea continuă a performanței și eficienței sistemului.

Rezultat: îmbunătățirea performanței sistemului, creșterea eficienței și reducerea costurilor.

7. Responsabilitate completă asupra sistemului ICT pentru susținerea continuă a proceselor de business și producție: Pentru a sprijini procesele de afaceri și de producție, ne asigurăm că sistemul funcționează permanent în mod optim. Monitorizăm performanța sistemului și luăm măsuri proactive pentru a preveni întreruperile și a asigura continuitatea operațiunilor

Rezultat: reducerea timpilor de nefuncționare, îmbunătățirea performanței sistemului și creșterea productivității, cu efect pozitiv asupra calității produselor firmei-client.

Tehnologii

Operarea sistemelor specifice industriei și integrarea în sistem de management ICT conform practicilor curente reprezintă un aspect critic al oricărei companii moderne. Sistemele ICT complexe necesită un nivel ridicat de expertiză pentru a funcționa eficient, ceea ce poate fi realizat cu o echipă de profesioniști calificați care să se asigure că totul funcționează fără probleme și se integrează perfect.

Rețea eterogenă, cu mix de vendori: implică utilizarea mai multor furnizori pentru diferitele componente ale infrastructurii ICT, cum ar fi serverele, routerele, switch-urile și dispozitivele de stocare. Avantajul unei rețele eterogene este că permite companiei-client să valorifice punctele forte ale diferiților furnizori pentru a crea o infrastructură personalizată.

Soluții de acces fixe & wireless: soluțiile fixe oferă o conexiune la internet dedicată, de mare viteză, în timp ce soluțiile wireless oferă flexibilitate și mobilitate. Pentru nevoile specifice ale firmei-client, a fost necesară o combinație de soluții de acces fix și wireless pentru a asigura o performanță și o disponibilitate optime.

Management acces identitate (IAM): autentificarea cu mai mulți factori și controlul accesului pe bază de roluri ajută compania-client să aplice politicile de securitate, să monitorizeze activitatea utilizatorilor și să reducă riscul de încălcare a securității datelor.

Soluții de productivitate: instrumente de comunicare, colaborare, gestionare a proiectelor și automatizare a sarcinilor. Ajută compania-client să eficientizeze fluxurile de lucru, să reducă sarcinile manuale și să îmbunătățească comunicarea și colaborarea între echipe, cu efecte pozitive semnificative asupra costurilor și eficienței.

Management / soluții integrate de securizarea comunicațiilor: criptare, firewall-uri și sisteme de detectare și prevenire a intruziunilor. Aceste soluții integrate de securitate a comunicațiilor contribuie la protecția împotriva unei game largi de amenințări, inclusiv viruși, programe malware și atacuri de phishing.

Echipa infinilink a realizat integrarea echipamentele de producție tradiționale, a modernizat sistemul ICT și a implementat noi procese de lucru. Am oferit, de asemenea, instruire și consiliere cuprinzătoare conducerii executive, asumându-ne întreaga responsabilitate pentru sistemul ICT. Toate aceste soluții au dus la îmbunătățirea performanțelor sistemului, la creșterea eficienței și la reducerea costurilor, permițând clientului nostru să funcționeze mai eficient și să își îmbunătățească produsele și serviciile.

Doriți să aflați mai multe? Contactați-ne la [email protected], sau completați formularul de evaluare gratuită a proiectului Dvs. ICT.

Scroll to Top