Studiu de caz

Upgrade de sistem ICT complex & management de sistem 360°

Pentru client corporație multinațională, cu capacități de producție dar fără personal IT în România, am reconstruit întregul sistem ICT local, iar în prezent îl administrăm conform cerințelor și standardelor corporației.

Status quo

Firma-client este o corporație multinațională cu sediul central în America de Nord, care activează în industria automotive. Ca lider global în domeniu, compania are o prezență semnificativă în multe țări din întreaga lume, inclusiv în România. În ciuda acoperirii globale, clientul nu are personal IT în România, ceea ce poate crea provocări pentru operațiunile lor în țară.

De aceea, clientul a căutat soluții pentru a-și optimiza infrastructura IT și pentru a îmbunătăți performanța utilajelor industriale, asigurându-se în același timp că angajații săi au competențele și cunoștințele necesare pentru a opera sistemele modernizate.

Împreună cu firma-client, am identificat cele mai importante provocări:

  1. interconectarea mașinilor industriale în cadrul rețelei existente;
  2. modernizarea infrastructurii IT pentru o mai bună conectivitate și comunicare între utilaje;
  3. instruirea angajaților pentru a opera eficient;
  4. îndrumare și asistență cu privire la modul în care să își programeze achizițiile din domeniu IT.

Provocări

1. Îmbunătățirea conectivității mașinilor industriale în cadrul rețelei: Împreună cu firma/client, am realizat o analiză atentă a infrastructurii IT existente și am identificat zonele care necesitau modernizare pentru a îmbunătăți conectivitatea și comunicarea între mașini. Pe tot parcursul proiectului, am lucrat îndeaproape cu clientul pentru a ne asigura că integrarea mașinilor a fost perfect optimizată.

Rezultat: îmbunătățirea eficienței și a productivității.

2. Operarea eficientă a infrastructurii IT: Realizăm operațiuni de actualizare și întreținere curente, pentru a menține infrastructura IT funcțională fără probleme. Echipa noastră informează permanent clientul cu privire la actualizările necesare și modul de implementare fără a perturba operațiunile.

Rezultat: reducerea costurilor și a vulnerabilităților de securitate.

3. Instruirea personalului: Am oferit cursuri de formare angajaților clientului, pentru a ne asigura că aceștia au abilitățile și cunoștințele necesare pentru a opera infrastructura modernizată și mașinile industriale interconectate. Echipa noastră a oferit sesiuni de instruire care au fost adaptate la nevoile specifice ale clientului și ale angajaților săi. Sesiunile de instruire au acoperit o serie de subiecte precum securitatea rețelei, depanarea și întreținerea.

Rezultat: angajații au dobândit abilități și cunoștințe noi, care pot fi aplicate în activitatea de zi cu zi.

4. Asistență la achizițiile din domeniul IT: Împreună cu clientul, am dezvoltat o înțelegere clară a ciclului de viață al infrastructurii lor IT și a momentului în care ar fi nevoie de modernizare. Am colaborat cu clientul pentru a elabora o foaie de parcurs pentru actualizările necesare și achiziționarea de noi tehnologii care să îi mențină operațiunile să funcționeze fără probleme și eficient. Astfel, ne-am asigurat că infrastructura IT a clientului a fost pe deplin optimizată și că angajații acestuia au competențele și cunoștințele necesare pentru a o opera.

Rezultat: reducerea costurilor și îmbunătățirea operațiunilor.

Tehnologii

Pe parcursul proiectului, am utilizat o gamă largă de tehnologii prin care oferim firmei-client un mediu IT sigur, eficient și productiv – ceea ce le permite să se concentreze pe operațiunile de bază ale afacerii.

Rețea eterogenă: mix de echipamente de la mai mulți furnizori, ceea ce permite clientului să aleagă cele mai bune soluții pentru nevoile sale.

Soluții de acces fixe / wireless: oferă angajaților clientului posibilitatea de a accesa rețeaua din orice locație.

Management acces identitate (IAM): soluții de gestionare a permisiunilor de acces, care dau clientului posibilitatea să reglementeze accesul la resurse, sisteme sau aplicații specifice pe baza rolului sau a nivelului de autorizare al angajatului.

Soluții de productivitate: aplicațiil software care ajută angajații să fie mai productivi, permițându-le să colaboreze în timp real la documente și proiecte, indiferent de locație.

Management / soluții integrate de securizarea comunicațiilor: firewall-uri, sisteme de detectare și prevenire a intruziunilor, precum și software antivirus și antimalware, care protejează rețeaua firmei-client împotriva amenințărilor.

Interconectarea utilajelor industriale, modernizarea infrastructurii IT, formarea angajaților și oferirea de îndrumare în materie de achiziții IT au avut un impact pozitiv semnificativ asupra unei companiei-client: a rezultat o creștere a eficienței, cu economii de costuri și productivitate îmbunătățită.

Doriți să aflați mai multe? Contactați-ne la [email protected], sau completați formularul de evaluare gratuită a proiectului Dvs. ICT.

Scroll to Top